Zkoušení materiálů s mimořádnou přesností

Očekávají koncoví zákazníci, že vaše díly a součásti budou splňovat nejvyšší standardy kvality? Pomocí nejmodernějších zkušebních technologií a vysoce kvalifikovaných pracovníků provádějících zkoušky zajišťujeme, abyste jejich požadavkům dostáli.

Automatizovaná kontrola

Zkoušení vířivými proudy

Rozměrová kontrola

Manuální vizuální kontrola

Předměty, které zkoušíme, drží bezpečně pohromadě třeba auta nebo letecké turbíny

Technomix AG je specialistou na nedestruktivní vizuální a rozměrové kontroly a zkoušení materiálů a tvrdosti podle Vickerse.

Výrobní podniky všeho druhu se na nás obracejí, když potřebují jasné a spolehlivé informace o kvalitě a stavu svých produktů, a to i v případě nejsložitějších drobných dílů (i na ně jsme připraveni!).

Dodržujte sjednaná smluvní ustanovení, předejděte vratkám a hospodářským rizikům a posilte svou pověst na trhu i u svých zákazníků.

Technomix odhalí i ta nejmenší poškození a nestejnoměrnosti.

Na co se máme zaměřit?

Vizuální kontrola

Rozměrová kontrola

Zkoušení vířivými proudy

Zkoušení tvrdosti

Technomix vám pomůže přesnými vizuálními kontrolami. Provádíme je buď manuálně pomocí lupy, nebo pomocí technoskopu, endoskopu či videoskopu. Díky špičkové kamerové technologii může kontrola v mnoha případech probíhat také plně automaticky a s nízkými náklady.

Zkontrolujeme, zda povrch vašich dílů a součástí nevykazuje poškození, vady nebo nedostatky, které by ovlivňovaly jejich kvalitu nebo dokonce funkčnost.

Vždy, když záleží na milimetrech a mikrometrech, zajišťuje Technomix shodu rozměrů a tvaru vašeho produktu se specifikacemi například prostřednictvím kontroly délky, obvodových nepřesností či úhlů nebo zkoušením pomocí kalibrů.

Stejně jako vizuální kontrolu můžeme i rozměrovou kontrolu provádět manuálně nebo v mnoha případech pomocí plně automatické kamerové technologie.

U elektricky vodivých materiálů detekujeme zkoušením vířivými proudy a prostřednictvím indukce střídavého magnetického pole i vnitřní vady nebo chyby zpracování.

Trhliny, diskontinuity nebo další abnormality způsobují změnu magnetického pole. To umožňuje rychle vyvodit závěr o vlastnostech a vnitřním stavu zkoušeného dílu. Dokážeme určit také například tloušťku materiálu nebo vrstvy, případně rovnoměrnost svarů.

Technomix je spolehlivý partner i pro kvantitativní zkoušení tvrdosti podle Vickerse. Při této zkušební metodě se na zkoušené těleso bodově působí silou a na základě toho se zjišťuje, zda tvrdost materiálu odpovídá specifikacím.

Stejně tak lze analyzovat věcné vady produktu – například po neočekávaných reklamacích.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Výhody našeho zkoušení materiálů

✅ Absolutní spolehlivost

100% a včasné dodání, jasné a spolehlivé výsledky zkoušek – pro minimalizaci smluvních rizik vůči vašim objednatelům a pro vyloučení reklamací.

✅ Vysoký objem zkoušek a vysoká přesnost i při omezených časových možnostech

Zakázky dokážeme realizovat i v nejtěsnějších termínech – například v případě neočekávaných vad nebo reklamací, které vyžadují rychlé řešení.

✅ Atraktivní poměr mezi cenou a výkonem

U mnoha zkoušených těles lze díky inovativní kamerové technologii provádět plně automatickou vizuální a rozměrovou kontrolu. V takovém případě těžíte z nižších nákladů při zachování stejné přesnosti.

✅ Vylepšení procesů

Jako partner vašeho podniku ochotně uplatníme veškeré zkušenosti, které jsme nashromáždili za déle než 30 let zajišťování kvality. Pomůžeme vám vyvinout lepší vnitropodnikové procesy nebo dokonce i vaše vlastní opatření k zajištění kvality, která vám ušetří náklady.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Tito zákazníci nám již důvěřují

Nehodláte se při zkoušení materiálů pouštět do experimentů s nejistým výsledkem?

Společnost Technomix působí už od roku 1987 v oblasti zajišťování kvality v Německu, Evropě a po celém světě a disponuje také odpovídajícími certifikáty. Vsaďte na jasné procesy, spolehlivé informace a bezproblémovou spolupráci, která díky vysokému standardu našeho servisu může jít daleko za hranice prostého zkoušení materiálů.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Nejmodernější zkušební technologie a vysoce kvalifikovaní pracovníci.

Zejména při manuální vizuální kontrole dokáže společnost Technomix pracovat se zvětšením, které je na trhu zkoušení materiálů daleko nad průměrem. Na námi používané technoskopy nezřídka narazíte i na operačních stolech.

Jedinečné je i nákladově efektivní a plně automatické zkoušení materiálů na základě nejmodernější kamerové technologie. Žijeme inovacemi a vývojem – a navíc děláme vše pro to, abychom dál vzdělávali naše už tak vysoce kvalifikované pracovníky provádějící zkoušky. Co pro vás z našich vysokých standardů vyplývá? Především bezpečnost a spolehlivost!

Nejmodernější zkušební technologie a vysoce kvalifikovaní pracovníci.

Zejména při manuální vizuální kontrole dokáže společnost Technomix pracovat se zvětšením, které je na trhu zkoušení materiálů daleko nad průměrem. Na námi používané technoskopy nezřídka narazíte i na operačních stolech.

Jedinečné je i nákladově efektivní a plně automatické zkoušení materiálů na základě nejmodernější kamerové technologie. Žijeme inovacemi a vývojem – a navíc děláme vše pro to, abychom dál vzdělávali naše už tak vysoce kvalifikované pracovníky provádějící zkoušky. Co pro vás z našich vysokých standardů vyplývá? Především bezpečnost a spolehlivost!

Ideálně vybavená zkušební laboratoř a rozsáhlá ochranná opatření.

Ergonomickými a optimálně osvětlenými pracovišti to ve společnosti Technomix teprve začíná: Zkušební prostory neustále optimalizujeme metodou poka-joke a prostřednictvím systému řízení kvality. Disponujeme vhodným zkušebním zařízením pro téměř jakékoli zkoušené těleso.

Výjimkou nejsou ani elektronicky citlivé konstrukční skupiny: Jejich zkoušení probíhá ve speciálně vybavené místnosti s ochranou proti elektrostatickému výboji s přechodovou zónou a testerem uzemnění. Ať už se nás obrátíte s jakýmkoli produktem, jsme připravení splnit veškeré vaše požadavky.

Ideálně vybavená zkušební laboratoř a rozsáhlá ochranná opatření.

Ergonomickými a optimálně osvětlenými pracovišti to ve společnosti Technomix teprve začíná: Zkušební prostory neustále optimalizujeme metodou poka-joke a prostřednictvím systému řízení kvality. Disponujeme vhodným zkušebním zařízením pro téměř jakékoli zkoušené těleso.

Výjimkou nejsou ani elektronicky citlivé konstrukční skupiny: Jejich zkoušení probíhá ve speciálně vybavené místnosti s ochranou proti elektrostatickému výboji s přechodovou zónou a testerem uzemnění. Ať už se nás obrátíte s jakýmkoli produktem, jsme připravení splnit veškeré vaše požadavky.

Zkušebních metod

Výběr ze tří zkušebních metod – s digitálními, jasně interpretovatelnými zkušebními protokoly.

Kontrola zmetků

Kontrola zmetků je vhodná jako trvalá metoda zajišťování kvality před odesláním vašich produktů koncovému zákazníkovi. Poskytnete nám buď katalog možných vad, nebo jinak definovaná chybová kritéria a my zkontrolujeme každý díl z vaší dodávky. Pokud zkoušené těleso vykazuje byť jen jednu z předdefinovaných vad, okamžitě ho vyřadíme. Váš koncový zákazník tak obdrží pouze prokazatelně bezvadné díly a součásti.

Kontrola podle Paretova pravidla

Rozdíl oproti kontrole zmetků spočívá v tom, že při kontrole podle Paretova pravidla se provádějí všechny definované zkoušky, i když produkty už vykazují některou z definovaných vad. Závěrečný digitální zkušební protokol obsahuje informace o všech vadách i úspěších. Metoda je vhodná například když je nezbytné zaručit bezpečné uvedení na trh a umožňuje předem odhalit a odstranit případné vady. Hodí se i pro analýzu poškození po reklamacích.

ABC kontrola

Postup ABC kontroly je opět velmi podobný kontrole podle Paretova pravidla – zjištěné vady se ale navíc váží podle četnosti (A / B / C / …). To je vhodné pro rychlou identifikaci případných vzorců vad a jejich cílenou eliminaci.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Komplexní servis s logistikou

Udělejte si představu o našich servisních a logistických službách: Už před zkoušením materiálů (a i po něm) vám ochotně nabídneme různé služby a možnosti dopravy.

Časté dotazy

Otázky a odpovědi

Rádi vám vypracujeme nezávaznou nabídku – zašlete nám k tomuto účelu vzorové díly, technický výkres nebo katalog vad. Posoudíme náročnost zkoušení jednotlivých dílů a zajistíme, aby naše spolupráce byla proveditelná. Cenová nabídka pak vychází z různých parametrů, mimo jiné množství zkoušených těles, počtu a složitosti prováděných zkoušek, balení nebo toho, zda můžeme místo manuálního kontrolování vašich produktů použít plně automatickou kamerovou technologii. Další podrobnosti s vámi ochotně proberou naši odborníci na zkoušení materiálů.

Nejprve si popovídáme o vašem produktu a specifických vadách, nebo kritériích. Pak vás požádáme o zaslání ideálně zmetků a bezvadných dílů, případně technických výkresů a fotek, na jejichž základě budeme moct provést podrobné posouzení. V případě potřeby také provedeme vzorovou zkoušku, při které doladíme parametry zkoušení. Ve stejném kroku s vámi probereme rámcové podmínky a vytvoříme individuální nabídku, která bude odpovídat vašim požadavkům. Po finálním doladění se neprodleně pustíme do tvorby pokynů pro zkoušení a katalogů chyb (pokud už nejsou k dispozici) a také do školení našich pracovníků, kteří budou provádět příslušné zkoušky. Následně zahájíme sériové zkoušení vašeho produktu, které zajistí splnění všech vašich standardů kvality.

Kontrolujeme širokou škálu dílů nejrůznějších velikostí, struktur a tvarů. Naše nabídka pokrývá součásti od velikosti hrotu kuličkového pera až po větší turbínové lopatky. Troufneme si na díly téměř libovolné velikosti a rádi se přizpůsobíme specifickým požadavkům našich zákazníků. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je velikost vašich dílů vhodná pro naše zkoušení, zda nejsou příliš malé nebo příliš velké, ochotně vám poradíme. Kontaktujte nás a společně probereme specifické rámcové podmínky a najdeme to nejlepší možné řešení pro vaše požadavky.

Ano, je to možné, jestliže díly a součásti nesmějí z nějakého důvodu opustit váš závod. Obraťte se na naše odborníky a najděte společně s nimi vhodné řešení.

Technomix je už od roku 1987 synonymem přesného zajištění kvality.

Se 150 zaměstnanci (ke konci roku 2020) se Technomix řadí mezi největší poskytovatele vizuálních a rozměrových kontrol a zkoušek materiálů v Německu. Specializujeme se především na automobilový průmysl a letectví a kosmonautiku.

Podnik s pobočkami v německém Pommersfeldenu a v Plzni ročně zkontroluje až 200 milionů dílů – s neustálými inovacemi a nejpřísnějšími standardy v oblasti školení pracovníků a optimalizace procesů.

Máte zájem o
spolupráci?

Těšíme se na vaši zprávu, na kterou vám co nejrychleji odpovíme.

Service & Logistik

Kontakt