Základní informace a naše postupy

Rozměrová kontrola

Váš kontakt ve společnosti Technomix

Dominik Breuer

Správní rada

Základní informace o rozměrových kontrolách ve zkratce

  • Cílem rozměrových kontrol je odhalit rozměrové vady, nesrovnalosti a netolerance dílů a součástí, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu, bezpečnost nebo funkčnost produktu.
  • Každá forma rozměrové kontroly patří mezi nedestruktivní metody zkoušení materiálu.
  • Je rozdíl mezi přímou a nepřímou rozměrovou kontrolou: Přímá znamená, že se v příslušné jednotce měří absolutní rozměr přímo na produktu. Nepřímá znamená, že se (u obtížně měřitelných produktů) provádí porovnání s referenčním objektem se standardními rozměry. Z toho důvodu se také často hovoří o „absolutním“ nebo „srovnávacím“ měření.
  • V závislosti zkušebních přístrojích lze dále rozlišovat mezi analogovým a digitálním zkoušením. Rozhodující je zde znázornění výsledku měření v analogové/mechanické nebo digitální formě.
  • Společnost Technomix nabízí všechny běžné zkušební metody na nejvyšší úrovni přesnosti, například měření délky a šířky, zkoušení pomocí kalibrů, povrchové zkoušky nebo kontrolu úhlů.

Zajistěte, aby rozměry vašich produktů odpovídaly specifikacím.

U některých dílů a součástí rozhodují milimetry nebo dokonce mikrometry o tom, zda je bude možné dál zpracovat v souladu s jejich určením a zda budou řádně plnit svou funkci. Rozměrová kontrola je vynikající způsob, jak to zajistit. Umožňuje vyloučit reklamace a související smluvní a reputační rizika, respektive identifikovat stávající vzorce vad a optimalizovat výrobní procesy.

Zejména v automobilovém průmyslu je předmětem rozměrové kontroly testování opakovatelnosti zpracovávaných produktů. Kromě vizuální kontroly a dalších forem zkoušení materiálů je nedílnou součástí portfolia řízení kvality ve výrobních podnicích také kontrola rozměrů.

Vyžádejte si ještě dnes nezávaznou nabídku.

Důvěřujte vysokým standardům kvality a jasným procesům naší společnosti. Rozměrové kontroly a další zkoušky materiálů umožňují spolehlivě předejít reklamacím a souvisejícím smluvním rizikům.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Rozměrové kontroly s přesností na setinu milimetru.

Výkovky, tyče, trubky, ohýbané a lisované díly, … Seznam součástí, které musejí mít pro další zpracování naprosto přesné rozměry, působí nekonečným dojmem. Kromě toho se v průmyslu také neustále zvyšují požadavky na kvalitu, a to každoročně. Až do té míry, že namátkové kontroly už nestačí ke spolehlivému zaručení plné kvality dílů a součástí.

Rozměrové kontroly musejí probíhat kus po kusu, ideálně už v průběhu výroby. Pokud to nezvládnete vlastními silami, potřebujete spolehlivé partnery, kteří vás přesvědčí vynikající logistikou a vysokou kapacitou s trvale vysokou přesností. Takovým partnerem je společnost Technomix: K přesnému zajištění správných rozměrů vašich produktů využíváme špičkové nástroje, od opticko-mechanických pomocných přístrojů přes nejmodernější laserové systémy až po plně automatickou kamerovou technologii.

Naše metody rozměrové kontroly

→ Měření délky
→ Měření šířky
→ Měření vzdálenosti
→ Měření průřezu
→ Zkoušení pomocí kalibrů (rozsah tolerance)
→ Povrchové zkoušky
→ Měření obvodových nepřesností
→ Zkoušení pomocí mikrometru
→ Kontrola úhlů
→ …
S námi získáte spolehlivé informace o tom, zda například základní rozměry, tloušťky stěn nebo vzdálenosti mezi jednotlivými díly vašeho produktu a jejich velikost odpovídají specifikacím. Kromě toho se také přesvědčíte, zda je povrch vašeho produktu v bezvadném stavu a nevykazuje nežádoucí nerovnosti.

Nehodláte se při rozměrových kontrolách pouštět do experimentů s nejistým výsledkem?

Služeb společnosti Technomix pravidelně využívají podniky převážně z automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, které chtějí mít jistotu, že koncovým zákazníkům dodají výhradně bezvadné produkty. Rozměrové kontroly jsou jen část spektra služeb, které nabízíme. Sdělte nám ještě dnes své požadavky a začněte si užívat výhod mimořádné přesnosti a spolehlivých informací ze zkoušek prováděných našimi vysoce kvalifikovanými pracovníky.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Dominik Breuer

Správní rada

Service & Logistik

Kontakt