Základní informace a naše postupy

Zkoušení vířivými proudy

Váš kontakt ve společnosti Technomix

Thomas Kraus

Správní rada

Základní informace o zkoušení vířivými proudy ve zkratce

  • Zkoušení vířivými proudy umožňuje pro účely zajištění kvality určit, zda jsou materiálové vlastnosti elektricky vodivých materiálů správné a zda jsou díl nebo součást zvnějšku i zevnitř nepoškozené a rovnoměrně zpracované.
  • Jedná se o nedestruktivní zkoušení materiálu. Hlavní výhodou je vysoká citlivost a rychlost zkoušení i ve srovnání s klasickou vizuální kontrolou (přičemž je třeba zdůraznit, že atributy vizuální kontroly a zkoušek vířivými proudy se překrývají jen částečně).
  • V principu se působením proudu indukuje na zkoušeném tělese (a uvnitř něj) střídavé magnetické pole, které ale nemagnetizuje samotný předmět. Trhliny, diskontinuity a další abnormality způsobují změnu střídavého proudu, a tím i magnetického pole. To umožňuje rychle vyvodit závěr o vlastnostech a vnitřním stavu zkoušeného dílu.
  • Zkoušení vířivými proudy je bezkontaktní a rychlé a uplatní se i u zkoušených dílů se složitou konstrukcí. Mimoto lze prostřednictvím frekvence střídavého proudu měnit hloubku průniku do materiálu.
  • Společnost Technomix nabízí zkoušení vířivými proudy na nejvyšší úrovni přesnosti, mimo jiné pomocí poloautomatických zkušebních přístrojů IBG eddyvisor S se zkušebním cyklem přibližně jednoho dílu za sekundu.

Zajistěte, aby i vnitřní kvalita materiálu odpovídala specifikacím.

Přes kůru do pláště a jádra zkoušeného dílu: Žádná jiná nedestruktivní zkušební metoda neumožňuje tak rychlou kontrolu i vnitřního stavu zkoušeného tělesa. Umožňuje okamžitě rozpoznat i mikroskopické trhliny, póry, spálené plochy a další nestejnoměrnosti v blízkosti povrchu nebo na něm, stejně jako uvnitř zkoušeného dílu.

Zároveň poskytuje přesné informace o tom, zda tloušťka, tvrdost, struktura, pevnost, tepelné zpracování a legování materiálu a jednotlivých vrstev odpovídají specifikacím.

Vyžádejte si ještě dnes nezávaznou nabídku.

Důvěřujte vysokým standardům kvality a jasným procesům naší společnosti. Zkoušení vířivými proudy a další zkoušky materiálů umožňují spolehlivě předejít reklamacím a souvisejícím smluvním rizikům.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Jak funguje zkoušení vířivými proudy?

Stručné vysvětlení: Máte zdroj napětí a proudovou cívku. Zdroj napětí generuje střídavé napětí. Tím se kolem cívky vytváří střídavé magnetické pole. Pokud v tuto chvíli cívkou projde nepoškozený vodivý předmět, indukuje se na něm vířivý proud, který vytváří druhé rovnoměrné střídavé magnetické pole opačné vůči magnetickému poli cívky.

Trik při zkoušení vířivými proudy spočívá v tom, že se magnetické pole vířivého proudu mění ve chvíli, kdy je rovnoměrný tok proudu přerušován poškozeními, diskontinuitami a změnami vlastností materiálu, jako jsou tvrdost nebo permeabilita. Vířivé proudy například hledají cestu kolem trhliny. Toto chování je okamžitě patrné a poukazuje na vadu materiálu. To samé se děje například i u slitin s nerovnoměrným složením kovů.

Tyto změny a jejich intenzita jsou při zkoušení rozhodující pro posouzení, zda je materiál bez vad a zda odpovídá specifikacím, či nikoli. Výrobní podniky se tak mohou zkoušením vířivými proudy s jistotou přesvědčit, zda jsou jejich produkty v bezvadném stavu.

Společnost Technomix se na přání postará také o odeslání nepoškozených dílů koncovému zákazníkovi. V takovém případě představujeme poslední mezičlánek zajišťující kvalitu v řetězci mezi výrobou a dalším zpracováním na straně zákazníka. (V této souvislosti se také hovoří o „stoprocentní kusové kontrole“.)

Nehodláte se při zkoušení vířivými proudy pouštět do experimentů s nejistým výsledkem?

Komplexní elektromagnetický proces s jasnými a přesnými výsledky: Služeb společnosti Technomix pravidelně využívají podniky převážně z automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, které chtějí mít jistotu, že koncovým zákazníkům dodají výhradně bezvadné produkty. Zkoušení vířivými proudy je jen část spektra služeb, které nabízíme. Sdělte nám ještě dnes své požadavky a začněte si užívat výhod mimořádné přesnosti a spolehlivých informací ze zkoušek prováděných našimi vysoce kvalifikovanými pracovníky.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Thomas Kraus

Správní rada

Service & Logistik

Kontakt