Základní informace a naše postupy

Vizuální kontrola

Váš kontakt ve společnosti Technomix

Dominik Breuer

Správní rada

Základní informace o vizuální kontrole ve zkratce

  • Vizuální kontrola slouží k odhalení vnějších chyb, vad a poškození dílů a součástí, které by během používání nebo dalšího zpracování mohly zhoršit jejich kvalitu, funkčnost nebo bezpečnost.
  • Vždy se jedná o nedestruktivní metodu zkoušení materiálů aplikovanou v rámci zajišťování kvality ve výrobních podnicích.
  • Podle normy se vizuální kontrola dělí na přímou a nepřímou – podle toho, zda se produkt kontroluje analogově pouhým okem, případně se zvětšovacími pomůckami, nebo digitálně pomocí kamerové technologie.
  • Společnost Technomix nabízí všechny běžné metody vizuální kontroly a díky víc než 30 letům zkušeností se může pochlubit mimořádnou přesností, a to i u nejsložitějších drobných dílů.

Předejděte reklamaci produktů kvůli vnějšímu poškození.

Škrábance, trhliny, diskontinuity, usazené nečistoty, nežádoucí nerovnosti, otřepy, vady svarů – to vše a mnoho dalšího lze vyloučit pomocí vizuální kontroly.

Čistě vizuální kontrolou lze obvykle odhalit přibližně 80 % myslitelných výrobních vad. Proto se ve většině případů jedná o první a zároveň nákladově efektivní krok nedestruktivního zkoušení materiálů.

Zajištění kvality má prioritu: Výrobní podniky si v zakázkách nemohou dovolit žádné přešlapy. Smluvní a ekonomická rizika jsou v případě rozsáhlejší reklamace příliš velká, nemluvě o rychle se drolící reputaci na trhu a u zákazníků.

Vyžádejte si ještě dnes nezávaznou nabídku.

Důvěřujte vysokým standardům kvality a jasným procesům naší společnosti. Vizuální kontroly a další zkoušky materiálů umožňují spolehlivě předejít reklamacím a souvisejícím smluvním rizikům.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Přímá a nepřímá vizuální kontrola

V obecné normě DIN 13018 se vizuální kontrola dělí na přímou a nepřímou. Rozhodující rozdíl spočívá v tom, zda pracovníci provádějící kontrolu pozorují váš produkt pouhým okem (případně s využitím pomůcek, jako jsou lupa, mikroskop, endoskop, technoskop apod.), nebo prostřednictvím monitoru, na kterém se zobrazuje obraz z kamery nebo videoskopu.

Případně lze také použít označení „analogová“ vs. „digitální“ vizuální kontrola. (Norma podstatně vědečtěji pojednává dokonce i o přerušení, resp. nepřerušení dráhy paprsku mezi zdrojem světla a okem pracovníka provádějícího kontrolu.)

Pro vás z těchto dvou forem vizuální kontroly nevyplývají žádné významné rozdíly, protože vedou ke stejnému výsledku: Buď spolehlivému vytřídění zmetku, nebo schválení bezvadného produktu. Která metoda se použije, závisí spíš na zkoušeném dílu a individuálních požadavcích na kontrolu.

Vizuální kontrola pod palbou kritiky – ne tak u nás.

Často se zdůrazňuje, že manuální vizuální kontrolu provádějí lidé, kteří vady snadno přehlédnou. Je ale riziko chyb z nepozornosti opravdu tak vysoké, jak tvrdí některé statistiky? Není, tedy přinejmenším u společnosti Technomix. Na oprávněnou kritiku totiž reagujeme dvojím způsobem:

  1. investujeme velké částky do školení a neustálého rozšiřování kvalifikace našich pracovníků, používáme nejmodernější zkušební vybavení a vytváříme optimální prostorové podmínky pro vysoce přesné kontroly;
  2. většinu zkoušených dílů dokážeme kontrolovat také pomocí plně automatické kamerové technologie, která vylučuje chyby a zároveň šetří náklady. Víc se o tom dočtete na příslušné stránce s podrobnostmi: Inovace ve společnosti Technomix

Požadavky společnosti Technomix při náboru pracovníků provádějících kontroly
→ Zkouška koncentrace a výkonosti
→ Pracovní zkouška
→ 4–6 týdnů zapracování a kvalifikace pod dohledem mentora
→ Postup schvalování pro každý zkoušený produkt
→ Účast na pravidelných vyšetřeních zraku
→ Účast na pravidelných validačních testech

Nehodláte se při vizuální kontrole pouštět do experimentů s nejistým výsledkem?

Služeb společnosti Technomix pravidelně využívají podniky převážně z automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, které chtějí mít jistotu, že koncovým zákazníkům dodají výhradně bezvadné produkty. Vizuální kontrola je jen část spektra služeb, které nabízíme. Sdělte nám ještě dnes své požadavky a začněte si užívat výhod mimořádné přesnosti a spolehlivých informací ze zkoušek prováděných našimi vysoce kvalifikovanými pracovníky.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Dominik Breuer

Správní rada

Service & Logistik

Kontakt